Bloembollen kleuren duurzaam uw openbaar groen

Beleidsmakers, bestuurders en politiek vragen aandacht voor het vergroenen van onze steden en gemeenten. Vergroening staat echter voor meer dan het planten van bomen, struiken en het aanleggen van grasvelden alleen. Groen vraagt kleur. Bloembollen en meerjarige planten kunnen het groen bij uitstek voorzien van een natuurlijk, kleurig accent. Daarmee wordt een aantrekkelijk, opgewekt ogend straatbeeld gerealiseerd. Dat op zijn beurt geeft sfeer aam een stad, een aanblik die mensen voedt met positieve indrukken.

Onderzoek

Van bloembollen als Crocus, narcis en aantal bijzondere bolgewassen als bijvoorbeeld blauwe druifjes, sneeuwklokjes of Scilla is wel bekend dat deze meerdere jaren terug komen en bloeien. Maar als we aan kleur denken dan willen we graag ook tulpen als het symbool voor het voorjaar en het grote scala aan kleuren en vormen. Kwekers rooien en planten ieder weer hun bloembollen om de grote maten te kunnen verkopen. Veel kennis is er dus niet bij de kweker over de meerjarenbloei-eigenschap van een tulp. Wel kunnen we vaak zien dat een goede meerjarenbloeier ook een cultivar is die voor de kweker makkelijk te telen is; weinig vatbaar voor ziektes en goede natuurlijke vermeerdering van de bol. Om echter meer kennis te krijgen van assortiment, niet botanische, tulpen dat meerdere jaren bloeit heeft Verver Export jarenlang een meerjarenproef lopen. De bloembollen worden in het gras geplant (als test voor het mogelijk te kunnen inzetten voor het onder gras planten met de machine in bermen en parken) op een zwaardere en lichte grondsoort. Ieder voorjaar wordt er op de proeflocaties het aantal bloemen per cultivar getest. Op basis van deze resultaten krijgen cultivars in de herfst catalogus een meerjarenbloei markering.

Toepassingen

Bloembollen die geschikt zijn voor meerjarenbloei kunnen op verschillende manieren worden toegepast.

Grasvelden en grasbermen
Gras vormt een ideale achtergrond voor bloemen. Tegen het neutrale groen komen de kleuren volop tot hun recht. Een veelkleurig boeket in een ruige grasberm: plant een mengsel van verschillende soorten bollen die geschikt zijn voor meerjarenbloei en met elkaar overlappende bloeitijden. Het geeft een bijzonder effect en kan al dan niet machinaal worden geplant. In de loop van het seizoen wordt het gras met de daarin aanwezige kruidachtigen ook onderdeel van de beplanting en voegt er een plezierig, tikje informeel karakter aan toe.

Borders
Vaak hebben borders een basisbeplanting van vaste planten. Op verschillende manieren kan die worden aangevuld met bloembollen, waardoor de lente een vrolijk kleuraccent krijgt.

De aanwezige borderbeplanting wordt aangevuld met bloembollen die geschikt zijn voor meerjarenbloei. Hierdoor is de aanschaf en het planten van de bloembollen een investering voor meerdere jaren. Voor de juiste keuze van het assortiment moet eerst worden gekeken naar de bloeitijden en kleuren van de vaste beplanting. Met deze gegevens is het mogelijk om een mooie bloembollen ‘saus’ over de border te gieten, niet alleen vervroegd u het bloeiseizoen met de bloembollen, u kunt ook mooie kleurcombinaties creëren tussen vroegbloeiende vaste planten en tulpen. Vergeet niet accenten te maken met verschillende sierui cultivars die variëren in bloeitijd van mei tot september.

Meng de bloembollen bij aankomst in de kruiwagen en strooi ze tussen de vaste beplanting. Plant de bloembollen daar waar ze zijn gevallen. Dan heeft u in het voorjaar een mooie natuurlijke, kleurrijke bloei in de hele border.

Tussen bomen en struiken
Bloembollen die je plant tussen bomen en struiken moeten sterk genoeg zijn om daarna aan hun lot overgelaten te kunnen worden. Het zijn vooral de vroegst bloeiende soorten die voor dit soort plekken interessant zijn. Ze vallen op tussen het nog kale hout. Ideaal is een verwilderingsmengsel dat bestaat uit zes of meer soorten die elkaar in bloei opvolgen. Wanneer dit mengsel wordt geplant in groepen van wisselende grootte, op de lichtste plekken in een bosschage of bosrand, betekent dat een jarenlange, steeds uitbundiger wordende bloei. Het geschikte assortiment voor deze toepassing vindt u ook in de speciale ‘Naturally Special’ catalogus van Verver Export met bloembollen geschikt voor verwildering.

Ook voor bestuivers
Bloembollen zorgen voor meer dan kleur alleen. Ze dragen bij aan een grotere soortenrijkdom, aan meer biodiversiteit. (wilde) bijen, hommels en zweefvliegen leven van stuifmeel en nectar. Ze bestuiven de bloemen die ze bezoeken. De variatie van bloemrijke bermen en borders met bloeiende bolgewassen zijn voor bestuivers van groot belang. Vooral vroeg in het voorjaar, als er nog weinig bloei is, kunnen krokussen en sneeuwklokjes een belangrijke bron van stuifmeel zijn. Bloembollen (losse soorten en mengsels) die bijdragen aan de biodiversiteit hebben in de Verver Export catalogi een speciale markering. Zo wordt voor u de keuze uit het enorme assortiment bloembollen iets makkelijker gemaakt.

Heeft u toch hulp of advies nodig om tot de juiste soortenkeuze en of plantmethode te komen? Neem dan contact op met uw regionale Verver Export voorlichter. Ze helpen u graag verder. De in dit artikel genoemde catalogi kunnen worden opgestuurd maar zijn uiteraard ook online te vinden op onze website www.ververexport.com/catalogues/.