Natuur in de stad: de drie-zone-aanpak

Met de ontwikkeling van nieuwe combinaties en productconcepten houdt Verver Export rekening met de zogenaamde ‘drie-zone-aanpak’ voor natuur in de stad. Bij het inzetten van bloembollen, éénjarige en vaste planten in het openbaar groen wordt dan rekening gehouden met de karakteristieke eigenschappen van het stedelijk gebied.

We zetten ze nog een keer voor u op een rijtje:

Zone pagina NL

1. De kernzone

In de kernzone wordt de leefomgeving voor plant en dier vrijwel volledig door de mens bepaald. Er heerst een eigen (micro)klimaat, het watersysteem is meestal kunstmatig en de oorspronkelijke ondergrond is vaak verdwenen. Voor Verver Export is dit de ruimte waar concepten worden ingezet die representatief groen vertegenwoordigen.

2. De mantelzone

In de mantelzone is de natuurlijke leefomgeving voor plant en dier nog grotendeels intact (vaak met uitzondering van de bodemopbouw). Door de menselijke activiteiten zijn echter de oorspronkelijke planten en dieren vrijwel verdwenen. Er is vrij veel openbaar groen, maar meer stadssoorten aangepast aan de bebouwing. Verver Export ontwikkelt voor deze zone concepten en toepassingen die passen in een functioneel groen benadering.

3. De overgangszone

In de overgangszone is de leefomgeving voor plant en dier, inclusief de oorspronkelijke bodem, meestal intact. Er komt slechts verspreide bebouwing voor. De overgangszone kan erg soortenrijk zijn, ze vormt het grensgebied en de contactzonde tussen de stad en het omringende landschap. Verver Export adviseert voor deze zone meer natuurlijke groen met bollen ter verwildering en meerjarige beplantingen machinaal in bermen geplant.

Zone 2_mantelzone
Zone pagina zomer catalogus

Door bij het ontwikkelen en beheren van groen rekening te houden met het karakter van een bepaalde zone, verkrijgt met variatie in het groen en wordt de identiteit van de verschillende delen van het stedelijk gebied versterkt. Een waardevol oordeel kan worden gevormd door drie aspecten te onderscheiden: esthetische kwaliteit, ecologische kwaliteit en de gebruikswaarde van het groen.

Bij Verver Export denken wij graag me u mee in deze thematiek zodat de juiste plant / het juiste concept op de juiste plaats terecht komt!