Vitamine G(roen)!

De roep om een integraal duurzaam ontworpen buitenruimte met meer biodiversiteit wordt steeds luider. Toepassing van duurzame beplantingen, materialen en producten is een onderdeel om stedelijke leefgebieden in de toekomst duurzamer te maken.

GROEN

  1. Zet CO² om in O²
  2. Filtert fijn stof
  3. Voorkomt stedelijke verhitting
  4. Voorkomt verdroging
  5. Verhoogt biodiversiteit
  6. Werkt positief op onze gezondheid
  7. Dempt geluid
  8. Verhoogt de waarde van ons erfgoed
  9. Bevordert de sociale samenhang in wijken, met plantsoen en park als ontmoetings- en ontspanningsplekken
Duurzaam catalogus zomer

Duurzaam en meerjarig

Duurzaamheid is voor Verver Export altijd erg belangrijk geweest. Onze bloembollenmengsels zijn ten dele meerjarig. Het planten met de machine is altijd een investering voor 3 tot 12 jaar en zorgt ook voor een besparing op personeel, minder onderhoud en vergroting van de biodiversiteit. De filosofie van ons creatieve team is ook gericht op de toekomst en daarmee op duurzaamheid.

Verwilderingsbloembollen zijn duurzaam bij uitstek: een keer planten en de wind en insecten doen het (vermeerderings)werk. Voor deze bijzondere categorie  voorjaarsbloeiers is een speciale catalogus ontworpen: Natuurlijk Speciaal.

Vanuit het oogpunt van duurzaamheid heeft Verver Export verschillende concepten van verwilderingsbollen in combinatie met meerjarige zaden ontwikkeld. Vraag uw lokale verkoper of agent naar de mogelijkheden!

En dan zijn er nog de concepten waar bloembollen met vaste planten worden gecombineerd met als doel duurzame robuste en kleurrijke plantvlakken te creëren: Tram Robuste en Tram Vivas.

Ecologische bloembollen

De regelgeving voor biologische productie bestaat uit Europese wetgeving, Nederlandse wet- en SKAL-regelgeving. De kern van deze wetgeving is dat biologische productie en de aanduidingen op het product aan bepaalde eisen moeten voldoen en dat er monitoring plaatsvindt.

In Nederland vindt deze monitoring plaats door SKAL. Onze ecologische bloembollen worden geproduceerd door telers die geregistreerd staan als SKAL-teler en het Stichting EKO-keurmerk dragen.

Het milieu

Bij onze productie laten we ons leiden door de afspraak “Productie en Milieu” tussen de Nederlandse bloembollenproducenten en de Nederlandse overheid. Doel is om het gebruik van pesticiden te verminderen en het milieu binnen de productiegebieden te beschermen. Op deze manier krijgen meer flora en fauna leefgebied.

Op het gebied van productbehandeling werken we aan de ontwikkeling van nieuwe technieken die een duurzamere behandeling mogelijk maken. Zo kopen we bijvoorbeeld al onze elektriciteit in bij groene producenten. Het afvalproduct van ons bedrijf wordt gesorteerd. We composteren zelfs al het organische afval om dit te hergebruiken in de bloembollenteelt.

Verpakking

De fabrikant van de zwarte kratten en Netlon-zakken die Verver Export gebruikt voor het verpakken van hun bollen, heeft een geldige ‘Der Grüne Punkt’ licentie, wat betekent dat ze de ‘Der Grüne Punkt’ voorschriften volgen en naleven. Dit bedrijf is tevens ISO 9001 gecertificeerd. Op basis van deze regelgeving biedt Verver Export haar klanten aan om de verpakking na gebruik terug te nemen.

Maatschappelijk betrokken

Verver Export is maatschappelijk betrokken en heeft als doel ieder jaar een deel van de outlet opbrengst aan een goed doel met een maatschappelijke strekking te doneren. Voorbeelden van gesponsorde doelen: Villa Joep, Stichting Hondenzorg en Welzijn, Het Vergeten Kind, De Gouden Dagen, Floating Doctors, The Style Foundation, Tim & Kim Village.

Regelmatig worden ook lokale (sport)clubs- en initiatieven gesponsord, vaak in de vorm van bloembollen of kleding. Ondanks dat de focus op export ligt, vinden we binding met de lokale medemens en tevens openbaar groen belangrijk. Zo verzorgen we ook regelmatig (semi-gesponsorde) pilot beplantingen wat onder groot enthousiasme wordt ontvangen,

Daarnaast sponsoren we sinds september 2020 kleding en schoeisel voor Sigrid Reschke. Ze maakt sinds drie jaar wekelijks minimaal driemaal een rondje door verschillende wijken in Heerhugowaard om rondzwervend afval op te ruimen, geheel vrijwillig. Verver Export steunt graag goede initiatieven, zo ook de belangeloze inzet van Sigrid voor het openbaar groen in vestigingsplaats Heerhugowaard.