Nederlandse bloembollen worden naar bijna alle landen ter wereld geëxporteerd. In miljoenen parken, tuinen en huiskamers genieten consumenten dagelijks van vele bloembollen en bolbloemen. Bij de teelt van bloembollen zorgen slimme innovaties en moderne technologieën voor een efficiënte en duurzame productiewijze met een hoge kwaliteitsstandaard. Innovatie is gebaseerd op een nieuw teeltsysteem, energieneutrale oplossingen en precisietechnieken.

Ontwikkelingen algemeen
In de bloembollensector zijn er verschillende milieuvriendelijke ontwikkelingen gaande om de duurzaamheid te verbeteren. Een aantal van deze ontwikkelingen omvatten:

 1. Technische innovatie: steeds meer innovatieve technieken helpen de telers op duurzame wijze bloembollen te telen. Ook als oplossingen voor de krapte in de arbeidsmarkt.
 2. Biologische bloembollenteelt: Telers, nog klein percentage, stappen over op biologische teeltmethoden waarbij geen chemische bestrijdingsmiddelen of kunstmest worden gebruikt. Dit draagt bij aan een gezondere omgeving en biodiversiteit.
 3. Watermanagement: Verbeteren van watermanagementpraktijken, zoals efficiënt watergebruik en het verminderen van watervervuiling door bijvoorbeeld hergebruik van water en het minimaliseren van uitspoeling van meststoffen en residu.
 4. Energie-efficiëntie: Door het implementeren van energiebesparende maatregelen, zoals het gebruik van zonne-energie of het technisch optimaliseren van energieverbruik in schuren en kassen, proberen telers hun ecologische voetafdruk te verkleinen.
 5. Biodiversiteit: Het behoud en herstel van biodiversiteit is een belangrijk aandachtspunt voor duurzaamheid in de bloembollenteelt. Dit kan onder andere worden bereikt door het creëren van bloemrijke akkerranden en het stimuleren van natuurlijke plaagbestrijding.

Door deze en andere milieuvriendelijke ontwikkelingen in de bloembollensector wordt gestreefd naar een meer duurzame en verantwoorde teeltwijze. De hoeveelheid initiatieven zijn enorm, in dit artikel belichten we er een paar ontwikkelingen die bij de leveranciers van Verver Export worden toegepast.

Precisietechnieken
Precisielandbouw, waarbij planten heel nauwkeurig de behandeling krijgen die ze nodig hebben, wordt breed toegepast. De behoefte aan arbeid verschuift van ‘handjes’ naar ‘knappe koppen’. Vakmanschap wordt ondersteund door data en robots.

 • Ontwikkelen van autonome wagens voor de meeste werkzaamheden op het veld, waaronder het zoeken naar (virus)zieke bollen. Met behulp van sensoren en robots kunnen zieke bollen sneller worden gedetecteerd.
 • Ontwikkelen van machines voor de verwerking van bloembollen in de schuur waarbij elke bol individueel wordt bekeken met sensoren en visiontechnieken. Bij de verwerking staat de optimale kwaliteit van de bol centraal.
 • Ontwikkelen van goede systemen voor het beheer en gebruik van data waarmee ondernemers beter kunnen sturen op kwaliteit en duurzaamheid.
 • Een goede eerste stap in de richting van zuinig watergeven is druppelirrigatie. Dit kost aanzienlijk minder water dan volvelds beregenen.

‘Ziekzoeken’ door de robot
Ziekzoeken, het is een arbeidsintensief en precies klusje, maar wel noodzakelijk. Zieke planten kosten opbrengst en vormen een bedreiging voor het gezonde gewas. Het is echt vakwerk om de zieke tulpen uit een veld te halen. Die kun je herkennen aan lichte streepjes op het blad, maar daar heb je echt een geoefend oog voor nodig. Ook het weer moet meezitten.

Hij heeft geen koffiepauzes nodig, heeft geen kater en kijkt ook niet naar vrouwen… Het zijn zomaar wat voordelen van de ziekzoekrobot die op steeds meer bollenvelden in Nederland te vinden is. Het futuristische wagentje op rupsbanden spoort zieke tulpen op en geeft ze meteen een dodelijke injectie. Deze geavanceerde robotoplossing is ontworpen om autonoom door tulpenvelden te navigeren, waarbij gebruik wordt gemaakt van kunstmatige intelligentie om geïnfecteerde tulpen te detecteren en te behandelen.

 • AI-aangedreven detectie en behandeling
  De kern van de functionaliteit van de robot wordt gevormd door het geavanceerde AI-algoritme, dat de nauwkeurige identificatie van geïnfecteerde planten onder gezonde tegenhangers mogelijk maakt. Dit vermogen is van cruciaal belang bij het voorkomen van de verspreiding van ziekten zonder de noodzaak van chemische toepassingen met een breed spectrum, die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en voor niet-doelplantensoorten.
 • Autonome navigatie
  Het vermogen van de robot om autonoom de velden te doorkruisen en obstakels te vermijden, vertegenwoordigt een sprong in efficiëntie en veiligheid. Door de noodzaak voor handmatige bediening te elimineren, verlaagt de robot de arbeidskosten.
 • Datagedreven inzichten
  Naast zijn directe taak om geïnfecteerde tulpen op te sporen en te behandelen, dient de robot ook als een waardevol hulpmiddel voor het verzamelen van gegevens. Het verzamelt informatie over infectiepercentages en -patronen en biedt telers bruikbare inzichten om toekomstig gewasbeheer en ziektepreventiestrategieën te verbeteren.