Monthly Archives - juli 2021

Interview Greenity

In de meest recente uitgave van Greenity staat een leuk interview met 'onze Tijmen Verver' over bloembollen en meer. Deze quote willen we u sowieso niet onthouden: Bloembollen zijn…“Het leukste om in te werken. Het heeft ook alles in zich, als een soort weerspiegeling van het leven. Door de eeuwen heen doorspekt met schoonheid, tragiek, hebzucht, rijkdom en armoede, gekonkel, liefde en passie. En dat zal altijd zo blijven.” Het volledige interview staat op pagina 33: https://online.flippingbook.com/view/870427144/2/