Monthly Archives - december 2020

Let hope bloom!

2018 was voor Verver Export het jaar van veranderingen. De verhuizing naar de nieuwe locatie vroeg om een compleet ander logistiek proces, en dat bracht de nodige uitdagingen met zich mee, zeker in combinatie met de minder goede oogst. 2019 stond met name in het teken van fine-tunen en puntjes op de i zetten. Evaluatie en vooruitkijken, altijd in beweging. Daar hebben we veel van geleerd. 2020 is het jaar dat COVID-19 de wereld veranderde. Het jaar waarin mensen voor de [...]