Monthly Archives - april 2020

Oppotten dahlia’s en eenjarigen

Vorig jaar heeft Verver Export voor het eerst zelf dahlia’s en eenjarigen op pot geteeld. Met de steeds groter wordende vraag naar Zomer Trams (combi van dahlia’s en eenjarigen) en voorgetrokken bollen op pot, is besloten dit (deels) zelf te gaan doen. Door het in eigen beheer te doen is er meer flexibiliteit en kwaliteitscontrole, en zijn kosten voor transport lager. Een compleet nieuwe uitdaging die goed heeft uitgepakt. Omstandigheden en ontwikkelingen zijn nauwkeurig gedocumenteerd zodat we de opplant [...]